Affordable Access

Fenomen prizoriščnosti in dogodkovnosti: vpliv začasne in občasne rabe prostora glasbenega festivala na lokalno kulturo: primer festivala Metaldays v Tolminu

Authors
  • Rus, Lea
Publication Date
Jul 10, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu je na študiji primera festivala Metaldays v Tolminu narejena raziskava z osrednjim vprašanjem, kako lahko glasbeni festival vpliva na lokalno kulturo. V prvem, teoretičnem delu naloge je narejena študija literature, kjer so izpostavljeni in širše opredeljeni ključni pojmi: ''prizorišče'', ''dogodek'', ''festival'', ''festivalizacija'' in ''festivalski turizem''. Nato sledi poglavje o najpogostejših vplivih festivalov na lokalno kulturo, opis prizorišča festivala Metaldays, pregled novinarskih del, objavljenih med letoma 2004 in 2019, o festivalu in povzetek treh do sedaj že opravljenih akademskih raziskav o festivalskem dogajanju v Tolminu. Iz pregleda novinarskih del in povzetkov je moč razbrati podatke, ki prispevajo k razumevanju odnosov med festivalom in lokalnim prebivalstvom in prispevajo h globljemu razumevanju teme tega magistrskega dela. V drugem, empiričnem delu naloge so opisane uporabljene kvalitativne metode raziskovanja (intervju in opazovanje z udeležbo) in interpretacija rezultatov opravljene raziskave. V zaključnem delu naloge sledi sklep, kjer ugotavljam, da je festival Metaldays množično podprt s strani lokalnih prebivalcev, da so najbolj izpostavljeni vplivi, ki jih ima festival na lokalno kulturo, skladni s splošno najpogostejšimi (gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi), da festival lokalnemu prebivalstvu predstavlja novo kulturno pridobitev, ki mesto oživi, in je poskrbel za prepoznavnost mesta, ne moremo pa potrditi, da je festival postal tudi del mestne identitete. Zaradi občutka nemoči nad organizacijo festivala in nemožnosti vplivanja na spremembe, ki bi zmanjšale njegove negativne vplive znotraj lokalne skupnosti, se ustvarja občutek marginalnosti, ki negativno vpliva na sprejemanje festivala.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times