Affordable Access

Feministična nova (nova) drama na primerih sodobnih dram slovenskih in ruskih dramatičark

Authors
  • Sattler, Lana
Publication Date
Sep 10, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Nekatera dramska dela najnovejše slovenske in ruske dramatike so izrazito feministično angažirana, zato se poraja vprašanje, ali bi lahko govorili o feministični novi (novi) drami kot o literarni smeri. Da bi na to vprašanje lahko odgovorili, je treba natančno opredeliti literarnozgodovinske periodizacijske pojme, časovno zamejiti obdobje nove oz. nove nove drame v slovenskem in ruskem prostoru ter opisati značilnosti najnovejše dramatike, poiskati povezave med feminizmom in literaturo ter raziskati prodor in delo sodobnih slovenskih in ruskih dramatičark, ki so v dramatiko 21. stoletja vnesle tematsko-formalne novosti, nenazadnje pa izbrati, analizirati in primerjati nekaj sodobnih dram slovenskih ter ruskih dramatičark. Analiza in primerjava dram to jabolko, zlato Simone Semenič, Mama Asje Vološine, 28 dni Olge Šiljajeve ter #punceinpolpunce Jere Ivanc pokaže, da je v dramskih delih mogoče prepoznati zelo soroden umetniški izraz, in sicer podobna motivno-tematska določila (pluralnost motivov in tem, ki osvetljuje položaj ženske v družbi v zgodovini in danes, ter kritika falogocentrizma) in podobne formalno-slogovne odlike (prehod ženskih likov od objekta k subjektu / performativna, ne več dramska pisava ter spet dramska pisava / razgrajena ali delno razgrajena dramska forma). V izbranih delih sodobnih slovenskih in ruskih dramatičark je torej mogoče zaznati zelo primerljivo feministično angažirano (ne več dramsko oz. spet dramsko) novo dramatiko, ki pa jo bo mogoče natančneje klasificirati šele z zadostno časovno distanco.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times