Affordable Access

El Parc-Bosc de Figueres

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

215 CRÒNICA -Y t- REÍVISTA nv. CliuoNA -* M''M. :iis Nn\·i Miuir-orsrMiiui 200:1 *> Ui)il 11 procés metal·lúrgic prehistòric i visites guiades a Li cova tant per a adults com per a escolars. Amb aquesta proposta, la prehistòria arriba de la forma niés senzilla a la pràctica totalitat dels habitants d'aquests tres nuclis de la muntanya garrotxina, i s'aconsegueix que, mentre es fan les tasques pròpies del dia a dia (o s'espera per fer-les) es reflexioni un instant sobre altres maneres de viure, S.OOO anys enrere, en aquells mateixos indrets. Pau Martín El Parc-Bosc de Figueres El 2 de setembre van començar a Figueres, amb un acte s imbòl ic, les obres de reforma del Parc-Bosc, que han d'estar acabades la primavera vinent. El pressupost és de 1.322.000 euros. El 1917, l 'arquitecte Ricard Giralt presentà el projecte del que hauria de ser el Parc-Bosc a l 'Ajuntament de Figueres, que llavors era presidit per Marià Pujolà. El consistori disposava d 'un solar que servia perquè els pagesos hi deixessin els carros els dies de mercat, i per exposar-hi les bèsties del mercat de bous que h o m hi celebrava; aquell pendent pedregós fou ampliat amb la compra - l ' exped ien t s'havia miciat cl 1 9 1 5 - d'altres terrenys veïns per disposar de més superfície. La decisió de crear un parc-bosc ja arrencava d'anys enrera, a partir de la proposta dels regidors de l 'equip de Pujolà, el tlirmacèutic Joaquim Cusí i el ja rd iner Josep Pitxot. El treball de Giralt fou aprovat el 1918, però seguiren llargues disputes al si del consistori entre el govern i l 'oposició, que rebutjava el projecte, però fuialment el 20 de gener de 1920 s'aprovà que comencessin les obres; declarats els treballs d 'urgència, pel maig del mateix any la ciutat ja disposava del nou equipament : aprofitant que eren Fires, h o m ho celebrà amb una festa i els escolars de la vila hi plantaren arbres; mès tard, cl 1926. l 'arquitecte Pelai Mart ínez en dissenyà les escal

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments