Affordable Access

Download Read

Anket Aracılığı ile Örneklemeye Dayalı Olarak Yapılan Araştırmalarda İzlenecek Adımlar ve Karşılaşılabilecek Sorunlar

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Keywords
  • Sosyal BİLİMler (Genel)

Abstract

Bu çal#mada anketler aracl& ile örneklemeye dayal olarak yaplanara#trmalarda izlenecek admlara ve kar#la#labilecek sorunlarade&inilmektedir. Anketler aracl&yla yaplan ara#trmalar günümüzde çokyaygn olarak kullanlmakta ve bu ara#trmalarn istatistiksel olarak geçerli vegüvenilir olabilmesi açsndan belirli bir düzen izleyerek yaplmas ve bu düzeniçerisindeki tüm a#amalarda kar#la#labilecek sorunlara dikkat edilmesigerekmektedir. 28 Mart 2004 de yaplan yerel seçimlerde bunun önemi bir kezdaha kantlanm#tr. Yeterli bir örnek hacmi ile temsil edici örnekler seçerekseçim öncesi yaplan ara#trmalarda birçok ara#trma #irketi seçim sonras çokaz bir hata pay ile daha sonuçlar açklanmadan sonuçlarn ne yönde oldu&unugöstermi#tir. Ancak bunun tam aksine seçim öncesi halk etkilemek adna çokhatal örnekler seçerek yanltc sonuçlar çkarmak da mümkündür. Tüm bunlarörneklemenin do&ru bir biçimde yaplmas gerekti&inin önemini bir kez dahavurgulamaktadr. Bu çal#mann amac da bu yönde yaplan ara#trmalara #ktutmak, kar#la#labilecek sorunlar ortaya koymak ve çözüm önerilerisunmaktr.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F