Affordable Access

Професійна придатність як невід'ємний компонент професійної етики майбутнього перекладача

Authors
Publisher
Київ: "Аграр Медіа Груп"
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • професійна етика майбутнього перекладача
  • професійна придатність
  • індивідуально-психологічні особливості перекладача

Abstract

Професія перекладача виникла багато століть тому і весь час доводила свою потрібність людям. В Україні ситуація зі станом перекладу має свої глибокі історичні корені, що пов'язано з бездержавністю української мови, а також з ігноруванням христи¬янських цінностей. Повноцінне усвідомлення ролі перекладу і пере¬кладача спостерігається лише у середині XX століття, проте багато питань щодо особистості перекладача та складників його професійної компетентності залишаються поза увагою у парадигмі сучасного наукового знання. Метою нашої наукової розвідки є з'ясування поняття професійної придатності майбутнього перекладача як невід'ємного компоненту професійної етики перекладача.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F