Affordable Access

Dimenzióváltás a területgazdálkodásban

Authors
Publication Date
Keywords
  • Hd2 Land Use / Földhasználat
  • Hd21 Regional Economics / Regionális Gazdaság

Abstract

A cikk a területgazdálkodásban várható szemléleti váltás általános elveit igyekszik kitapogatni. A területgazdálkodás tárgyaként felületeket és ezeken megjelenő struktúrákat, kapcsolatokat egyaránt értelmezve, eltolódást várunk a "felület"-gazdálkodástól a "kapcsolat"-gazdálkodás felé. -- A dolgozat a területfelhasználási típusú, mindenekelőtt a felület mennyiségi elosztását kontrolláló feladatmegfogalmazást általában is a redisztributív – elosztási kérdésekre koncentráló – gazdálkodási logika részének tekinti, és szembeállítja vele a tranzitív – prosperitást elősegítő – logikát. Túllépve azonban a kérdés "piaci-nem piaci", vagyis kizárólagosan gazdasági beállításán, a leírás igyekszik a kérdés általánosabb, paradigmatikus megfogalmazását keresni: így a redisztributív, önfelélő, hierarchikus, statikus, merev rendszernek a legáltalánosabb antitéziseit keresi a geometriai, a technikai és a természeti rendszerekben is. -- Mindezek alapján a dolgozat a területgazdálkodást a környezetgazdálkodás egy részének, elemének tekintve, egy információ-gazdag, nagy változatosságot produkáló, központilag nem kontrollált, lokális ötlettérből kívánja információval ellátni. A kialakuló folyamatok belső kontrolljának a tevékenységek valóságos funkciói során kell érvényre jutniuk, egy energia- és anyagtakarékos (erre nézve önszabályozó) tényleges tevékenységi mezőben, míg a teljes rendszert központilag néhány makro-jellemző megfigyelésével lehet külső (központi) megfigyelés alatt tartani. Ez utóbbi tevékenység alkotja a területgazdálkodás meghatározandó központi feladatait.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments