Affordable Access

Download Read

Les noces de Dionís i la filologia

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears

Abstract

Jaume Pbrtulas . philosophia facta est quae philologia fuit. u 1 Voldria partir de la constatació del fet que a molts hel.lenistes (entre els quals la veri- tat és que no em compto) no els acaba de deixar tranquils recordar que, durant ben bé deu anys, Nietzsche fou del gremi. De fet, entre aquests hel.lenistes té curs una fantasia: hom tendeix sovint a imaginar que la pessima rebuda que El Naixement de la Tragedia ' va guanyar-se de seguida -rebuda que va consistir sobretot en un silenci hostil, trencat només per les duríssimes crítiques de Wilamowitz, autoinvestit per a aquesta cir- cumsthncia com el portayeu de tot l'ofici- van convencer més de pressa que corrents l'agosarat autor a passar-se amb armes i bagatges, fugint de la filologia, a la filosofia, com si fos un refugi. El propi Wilamowitz, arribat a la setantena, rector de la Universitat de Berlín i president de la seva Academia, quan va decidir-se a escnure les seves me- mbries (que, precautoriament, s'aturen a la vigília de la guerra del 14), bo i lamentant la seva sortida jovenívola, en el fons encara se'n gloriejava:' «pueril com en bona part era el meu treball, tanmateix la conclusió no deixava d'ésser encertada. El1 (= Nietzsche) va haver de fer allb quejo l'exhortava a fer; va renunciar al seu ensenyament, va renunciar a la ciencia (la paraula que fa servir Wilamowitz, naturalment, és Wisseizschaft; dubto bastant que nosaltres goséssim anomenar la filologia amb un teme tan solemne) i va esdevenir profeta d'una religió no religiosa i filbsof d'una filosofia antifilosbfica. En aixb estava justificat pel seu ~laii~zoiz:~ tenia el geni i la f o r p per a aixb. Ara, si l'autoa- l Tinc a m& les Erinaerungen de Wilambwiiz en la Vaducció ruiglesa de 1930. En aquest passatge, Wilainowitz al.ludeix thcitanient al rlninion de Sbcrates, que persuadí senipre el filo- sof a seguir el seu propi destí, a contrapil de les circumsthcies extemes, amb una obstinada lleialtat a allb que seniblava que calia dur a iern

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments