Affordable Access

Yaþanan Finansal Krizler Çerçevesinde Merkez Bankasý Hakkýndaki Görüþlerimiz Nasýl Etkilendi?

Authors
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - CB-TURKEY-DURMUS_YILMAZ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2011/9 http ://www.tek. org.tr YAŞANAN FİNANSAL KRİZLER ÇERÇEVESİNDE MERKEZ BANKASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ NASIL ETKİLENDİ? Durmuş Yılmaz Aralık, 2011 1 YAŞANAN FİNANSAL KRİZLER ÇERÇEVESİNDE MERKEZ BANKASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ NASIL ETKİLENDİ?1 Durmuş Yılmaz TC Merkez Bankası Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bir tespit ile konuşmama başlamak istiyorum. IMF’nin bir çalışmasına göre son 50 yılda 90 ülkede 125 kriz yaşanmıştır Hiç bir ekonomik kriz, hatta hiç bir savaş sonsuza dek devam etmemiştir. Önceki krizler sona erdiği gibi, içinden geçmekte olduğumuz global kriz de, arkasında acılar çekmiş bir nesil bırakarak son bulacaktır. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Krizlerin olmadığı bir dünya mümkün değildir. Bundan sonra da krizler olmaya devam edecektir. Sorulması gereken soru, krizlerin ne zaman son bulacağı değil, bu soru önemli olmakla birlikte, krizlerin bizi nasıl değiştireceğidir. Her kriz öncelikle meydana geldiği dönemin kabullerini allak bullak eder, ekonomik birimleri yeni arayış ve çözüm yollarına yöneltir. Şimdiki krizde de aynısı yaşanmaktadır. Her şeyden önce ezberlerimiz bozuldu. Başta merkez bankaları olmak üzere, ekonomi yönetimleri, önceki dönemde yapılmasının yanlış olduğuna inanılan bir dizi tedbir aldılar ve uygulamaya koydular. Bu uygulamalar ve yaklaşımlar da doğal olarak sayıları henüz çok fazla olmamakla birlikte, bazı kesimlerde merkez bankacılığının hedeflerinin ve operasyonlarının yeniden ele alınması gerektiği yönünde bakış açılarının oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla, ben bu günkü konuşmamda yaşanmakta olan krizle birlikte merkez bankacılığının değişip değişmediğini, değişti ise hangi alanlarda ve ne ölçüde değiştiğini, kriz sona erdiğinde nasıl bir merkez bankacılığı ile baş başa kalacağımızı üç ana konu çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Bunlardan ilki enflasyon hedefl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments