Affordable Access

Teolozima crveno svjetlo ili ispit savjesti?

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Rudolf Brajčić T E O L O Z I M A C R V E N O S V J E T L O ILI I S P I T SAVJESTI? Sv. Kongregacija za nauk vjere izdala je 8. ožujka 1972. izjavu o vjeri u tajne Utjelovljenja i Presv. Trojstva, upozorivši na današnje za­ blude o t im tajnama. Izjavu je potpisao prefekt Kongregacije ka rd . Fra­ njo Šeper uz pre thodnu suglasnost Sv. Oca. Koje su to zablude? Vjeri u Sina Božjega koji je postao čovjekom prot ive se »mišljenja prema kojima nama ne bi bilo objavljeno ni poznato da Sin Božji od vijeka subzistira kao različita osoba od Sina i D u h a Svetoga; isto se tako prot ive mišljenja p rema kojima bi trebalo obezvrijediti pojam o jednoj osobi Isusa Krista, rođenoj od Oca prije svih vjekova u božanskoj naravi i u vremenu od Marije Djevice u ljudskoj naravi . Konačno, toj se vjeri prot ivi tvrdnja po kojoj Isusova čovječja na rav ne bi postojala sjedinjena s vječnom osobom Sina Božjega nego u samoj sebi kao ljudska osoba pa bi se, prema tome, tajna Isusa Krista sastojala u tome što bi Bog, koji se objavljuje, u ljudskoj osobi Isusa Krista bio prisutan na najsavršeniji nač in .« 1 Vjeri u Presv. Trojstvo, posebno u D u h a Svetoga, prot ivi se prije svega mišljenje »prema kojem bi nas objava ostavila u nesigurnosti glede vječnosti Trojstva, posebno glede vječne opstojnosti D u h a Svetoga kao osobe u Bogu različite od Oca i Sina«. 2 U članku Sekularizacija kristologije, koji smo objavili u 6. broju našega časopisa 1971. godine, susreli smo gotovo sve te zablude. Ovdje ih nećemo ponavl ja t i , nego ćemo se u njihovu okviru obazreti na dva stava u suvremenoj teologiji koja lako dovode do zabluda u temeljnim kršćanskim misterijima. To je stav pristupanja Evanđelju i stav prema mogućnosti spoznaje Boga u sebi. 1 U Osservatore Romano, 8 Maržo 1972, n. 58, str. 1. 1 U Osservatore Romano, 8 Maržo 1972, n. 58, str. 1. 301 1. Stav pristupanja Evanđelju Neki teolozi misle da je u Evanđelju najdragocjenije to što nam je u njemu objavljeno ono što Bog ž

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments