Affordable Access

Klog og glad:Magien bag ved anvendelsen af kunst i undervisning

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Arts In Education
  • Creativity
  • Artistic Learning Processes

Abstract

_ 1 Aktionsforskningsprojektet Art-Based Innovation pa University College Nordjylland (ABI) Af Julie Borup Jensen og Tatiana Chemi Resumé Denne rapport er et resultat af aktionsforskningsprojektet ABI. Det overordnede forskningsspørgsmål har været: Hvordan kan en kunstbaseret metode, som baserer sig på Teori U, bidrage til at udvikle praksis og bidrage til innovativ velfærdsudvikling? Overordnet konklusion I forhold til de overordnede forskningsinteresser i professionsudvikling og velfærdsinnovation peger resultaterne fra ABI på, at inddragelse af kunst i undervisning og facilitering af udviklingsprocesser indenfor pædagoguddannelse og pædagogisk praksis har udmøntet sig i innovativ retning. Det innovative er opstået, fordi pædagogers tavse professionsviden har fået en mulighed for at blive eksternaliseret og gjort tilgængelige for både sproglig og æstetisk refleksion gennem inddragelse af kunst i udviklingsprocesser. Dette kan skabe mulighed udvikling og innovation, hvis den eksternaliserede viden bliver omsat dels på UCN, og dels i de nordjyske institutioner. Resultater ABI-projektet peger på, at kunstbaserede metoder kan fremme studerendes udvikling af kompetencer i pædagogisk innovation indenfor pædagogisk praksis og profession. De studerende har oplevet en kompetencemæssig styrkelse i form af:  Udvikling af fagligt og personligt mod til at indgå i og lede professionsrettede forandrings- udviklings- og innovationsprocesser  Erfaringer med at inddrage kunst som medium for refleksion  Eksternalisering af ’tavs’ professionsviden og personlig viden ABI-projektet peger også på, at studerende kan opleve en modstand, fordi kunstbaserede metoder kan stille spørgsmålstegn ved de studerendes:  Verdensopfattelse  Opfattelse af sig selv  Og desuden kan kunstbaserede lærings- og forandringsprocesser være så dybtgående, at det nærmer sig terapi, hvilket kræver etiske overvejelser ABI-projektet har ligeledes

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F