Affordable Access

La Percepció de la ciutat de Cornellà de Llobregat des del barri Centre

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de la Societat Catalana de Geografia - N° 39 - vol. X La percepció de la ciutat de Cornellá de Llobregat des del barri Centre Enrie BERTRAN i GONZÁLEZ Alfred PAREDES i POY Ernesto sÁNCHEZ GARCÍA o. Introducció Aquest article és el resultat d'una recerca didáctica feta el curs academic 1992-931 amb l'alumnat de Se d'EGB del CP Pius XII 2 del barri Centre de Cornella de Llobregat, que s'emmarca en una línia de treball encetada dos anys abans amb un treball similar (BER- TRAN, E., PAREDES, A. i SÁNCHEZ, E., 1994a), realitzat al CP Ramon Muntaner del barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. La present experiencia es proposá d'ava- luar el grau de coneixement que l'alumnat posseía del seu barri i de la seva ciutat, i esbri- nar el seu grau d'integració en ambdós ambits urbans. Per aixo, s'escollí una metodologia basada en les tecníques de la Geografia de la Per- cepció, que mena a l'elaboració d'un qüestionari per coneixer el grau de legibilitat que l'alumnat poseeía de la seva ciutat. Aquest qüestionari serví com a eina d'analisi i quanti- ficació dels conceptes que el geograf Kevin Lynch formula per a la interpretació de la percepció del medi urba per part dels ciutadans, i per a la construcció de la representació mental col·lectiva que es reprodueix al final del present article. 1. El context urbá i escolar . El municipi de Cornellá de Llobregat esta situat a l'esquerra del riu Llobregat, al SW de la ciutat de Barcelona, formant part de la seva conurbació. El 1950, era un poble agrí- cola de 10.596 hab., que abastava les demandes dels mercats barcelonins. En aquests anys, Cornellá de Llobregat constituíaun caseriu compacte, que aplegava els actuals barris Centre 35 i Riera, i posseía una gran extensió de sol agrícola, centrat per cases de pages dissemina- des. Només el barri d'Almeda, creat els anys trenta, desconnectat del nucli urbá, tenia una clara vocació industrial. La part més elevada del terme era ocupada aleshores per algunes segones residencies de l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments