Affordable Access

Download Read

Straff for dyremishandling : En sammenlikning av norske og svenske regler for hundehold

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

master2backup2 STRAFF FOR DYREMISHANDLING - en sammenlikning av norske og svenske regler om hundehold Kandidatnummer: 628 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17853 ord 18.11.2008 PDF laget med uregistrert versjon av pdfFactory Pro www.westsoft.no Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Begrunnelse for valg av tema 1 1.2 Avgrensning 2 1.3 Opplegget videre 2 2 RETTSKILDER OG METODE 4 2.1 Rettskilder 4 2.2 Metode 5 3 DYREVERNLOVENS HOVEDBESTEMMELSE 7 4 BRUK AV BUR TIL HUND INNE 10 4.1 Generelt om bruk av bur 10 4.2 Kan bruk av bur være i strid med dyrevernloven? 11 5 HUNDER SOM BLIR ETTERLATT ALENE HJEMME 16 5.1 Generelt om temaet 16 5.2 Regulerer dyrevernloven dette temaet? 16 6 DRESSURMETODER 23 6.1 Generelt om dressur av hund 23 PDF laget med uregistrert versjon av pdfFactory Pro www.westsoft.no 6.2 Dyrevernlovens regulering av dressur 24 7 OVERVEKT HOS HUND 30 7.1 Generelt om overvekt hos hund 30 7.2 Er overvekt hos hund i strid med dyrevernloven? 31 8 REAKSJONER VED BRUDD PÅ DYREVERNLOVEN 35 8.1 Hvilke reaksjoner har vi? 35 9 NY LOV OM DYREVELFERD 37 9.1 Bakgrunnen for det nye lovforslaget 37 9.2 Endringer i den nye loven i forhold til oppgavens problemstillinger 38 9.2.1 Medfører loven noe nytt i forhold til bruk av bur? 38 9.2.2 Medfører loven noe nytt for regelmessig lufting av hunder? 39 9.2.3 Den nye lovens regulering av dressur 40 9.2.4 Medfører den nye loven noe nytt ved overvekt hos hund? 42 9.2.5 Endringer vedrørende straff etter ny lov 43 9.2.6 Oppsummering 45 10 DEN SVENSKE LOVGIVNINGEN 46 10.1 Generelt om den svenske lovgivningen 46 10.1.1 Bruk av bur til hund 47 10.1.2 Regelmessig lufting av hunder 43 10.1.3 Svensk lovgivnings regulering av dressur 46 10.1.4 Overvekt hos hunder 50 10.2 Reaksjoner i den svenske lovgivningen 52 10.2.1 Forbud mot å ha dyr 5

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F