Affordable Access

Apostol Hrvata Ivan Ravenjanin

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Apostol Hrvata Ivan Ravenjanin Prvi nadbiskup splitski (g. 640— ? ) O Ivanu Ravenjaninu, prvom nadbiskupu solinsko-splitskom i prvom apostolu Hrvata, od povijesnih vrela govore samo katalozi splitskih biskupa, najstariji izvještaji o prenosu tjelesa sv. muče- nika Dujma i Anastazija iz solinskih ruševina u Dioklecijanov mauzolej i Toma, arhidakon splitski (f 1268). Najviše podataka sačuvao je Toma Arhidakon u svojoj povijesti splitske crkve (Historia Salonitana).1 Po Tominu pripovijedanju pojava i djelo- vanje Ivana Ravenjanina završna su faza događaja, koji su zapo- čeli razorenjem slavne Salone. U nekom starom zapisu o počet- cima Splita našao je Toma vijesti o pokvarenosti Salone prije njezina pada, o razorenju grada, o bijednom životu salonitanskih bjegunaca na otocima, o povratku jedne njihove grupe na kopno u Dioklecijanovu palaču, o uređenju državopravnog odnošaja no- voga Splita prema susjednoj hrvatskoj državi i napokon o uspo- stavljanju stare salonitanske nadbiskupije u Splitu i o djelovanju njezina prvog nadbiskupa Ivana Ravenjanina. Cijelo to pripovije- danje sačinjava jednu jedinstvenu cjelinu. »Veliki« Sever, koji je dao poticaj obnovi stare Salone u Dioklecijanovoj palači i Ivan Ravenjanin, koji je potaknuo ostatke Salonjana, da u toj novoj naseobini uspostave svoju bivšu nadbiskupiju, suvremenici su i suradnici. Zdrava historijska metoda ne dopušta, da se ta ne- razdruživa veza Ivana Ravenjanina sa spašenim Salonjanima nasilno kida i da se on zajedno s uspostavljenjem salonitanske nadbiskupije prebacuje u posve drugi ambijenat, za stotinu i više 1 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, c, XI—XII (Izd. Jugosl. Akad.: Monumenta..., v. 26. Script., v. 3, str. 33—35). — Kataloge splitskih nadbiskupa donose: Bulić-Bervaldi, Kronotaksa spljetskih nadbiskupa (Bogo- slovska Smotra, II—III. Zagreb 1913. Prilozi A-F. — O translacijama sv. Dujma cfr. Farlati, Illyricum sacrum, I; pg. 471—475. ili Rački, Documenta Hstoriae chroaticae periodum antiquam illus

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F