Affordable Access

Apostol Hrvata Ivan Ravenjanin

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Apostol Hrvata Ivan Ravenjanin Prvi nadbiskup splitski (g. 640— ? ) O Ivanu Ravenjaninu, prvom nadbiskupu solinsko-splitskom i prvom apostolu Hrvata, od povijesnih vrela govore samo katalozi splitskih biskupa, najstariji izvještaji o prenosu tjelesa sv. muče- nika Dujma i Anastazija iz solinskih ruševina u Dioklecijanov mauzolej i Toma, arhidakon splitski (f 1268). Najviše podataka sačuvao je Toma Arhidakon u svojoj povijesti splitske crkve (Historia Salonitana).1 Po Tominu pripovijedanju pojava i djelo- vanje Ivana Ravenjanina završna su faza događaja, koji su zapo- čeli razorenjem slavne Salone. U nekom starom zapisu o počet- cima Splita našao je Toma vijesti o pokvarenosti Salone prije njezina pada, o razorenju grada, o bijednom životu salonitanskih bjegunaca na otocima, o povratku jedne njihove grupe na kopno u Dioklecijanovu palaču, o uređenju državopravnog odnošaja no- voga Splita prema susjednoj hrvatskoj državi i napokon o uspo- stavljanju stare salonitanske nadbiskupije u Splitu i o djelovanju njezina prvog nadbiskupa Ivana Ravenjanina. Cijelo to pripovije- danje sačinjava jednu jedinstvenu cjelinu. »Veliki« Sever, koji je dao poticaj obnovi stare Salone u Dioklecijanovoj palači i Ivan Ravenjanin, koji je potaknuo ostatke Salonjana, da u toj novoj naseobini uspostave svoju bivšu nadbiskupiju, suvremenici su i suradnici. Zdrava historijska metoda ne dopušta, da se ta ne- razdruživa veza Ivana Ravenjanina sa spašenim Salonjanima nasilno kida i da se on zajedno s uspostavljenjem salonitanske nadbiskupije prebacuje u posve drugi ambijenat, za stotinu i više 1 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, c, XI—XII (Izd. Jugosl. Akad.: Monumenta..., v. 26. Script., v. 3, str. 33—35). — Kataloge splitskih nadbiskupa donose: Bulić-Bervaldi, Kronotaksa spljetskih nadbiskupa (Bogo- slovska Smotra, II—III. Zagreb 1913. Prilozi A-F. — O translacijama sv. Dujma cfr. Farlati, Illyricum sacrum, I; pg. 471—475. ili Rački, Documenta Hstoriae chroaticae periodum antiquam illus

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.