Affordable Access

Download Read

La nostra maquinària agrícola. Apunts per a la seva història

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

La nostra maquinaria agrícola. Apunts per a la seva historia Alberi Torras i Pey Som davant d'un breu article que pretén fer apareixer bibliograficament el fenomen de la maquinaria agrfcola a casa nostra. Es tracta d'un relat basat en experiencies personals, que es pot considerar una aportació testimonial a la histeria de la tecnologia al nostre espai rural, que convindria estudiar més i amb major detall en un futur immediat. . . Primitiva rnaquina de segar en un carnp bagenc cap als anys 50 del segle XX És per a mi una gran satisfacció poder explicar el que penso respecte d'un tema molt important del qual es parla molt poc -i no sé peque- que és el de la maquinaria del camp. Surten, en canvi, articles i estudis tkcnics molt interessants d'altres imbits tecnolb- gics com la mineria, la indústria textil, la cinteria (una tradició manresana molt antiga), per exemple. M'agrada- ria, doncs, donar unes breus pinzella- des que poden servir per encetar el tema a la nostra comarca. L'ús de maquinaria a casa nostra, com a tata la Península Iberica, s'ini- cia de manera sistemitica ja ben entrat el segle XX. És clar que es nota I'efec- te de les dues guerres que es van patir, la qual cosa endarred la seva aplicació. Les primeres maquines més conegudes al nostre país eren tirades per animals, de manera que no sé si es poden ano- menar prbpiament maquines ja que el motor que les feia moure no era pas tecnolbgic, era biolbgic; en tot cas, serien miquines amb motor de sang. ,."m--- . < . - --- 4 prés va afegir-hi una miquina per pelar %UN PRIVILEGIO fl ENCIO i moldre ametlles. El corresponsal de la Il~lustració Catalana, que va publi- b;gi: con la La mbquina de Bernardi Alcafliz pera premsar raim i separar la rapa. (Diari de Barcelona, novembre del 18721. Tenim el cas de les arades, els planets, cavadores, conreadors fixos tipus «ramsomesr, conreadors arnb quatre rodes fixes per graduar la fondhia. L'arada més gran, el br

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F