Affordable Access

Eerste vondst van de gestreepte dolfijn, <i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833) aan de Belgische kust

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Stenella Coeruleoalba (Meyen
  • 1833) [Striped Dolphin]
  • Ane
  • Belgium
  • Belgian Coast

Abstract

1 p 275 --N 66522 Een eerste vondst van de gestreepte dolfijn, Stsnella coeruleoalba CNEYEN, 1833) aan de Belgische kust. W.N.A. DE SMET, K. VAN WAEREBEEK en J.VAN GOMPEL 1 . In leiding Op zondag 25 oktober 1981 spoelde op het strand van Wenduine nabij golfbreker 9 een dolfijn aan Korte tijd nadien kwam één van ons. CJ.V.G.) ter plaatse en besloot het kadaver naar zijn huis te Blankenberghe te vervoeren ten einde het te vrijwaren van beschadiging door voorbijgangers. Aanstonds werd het nieuws van deze vondst telefonisch gemeld aan enige andere belangstellenden, waarbij één van ons (W.D.S.) ds mening opperde dat,op grond van de beschrijving, dit dier wel een gestreepte dolfijn, Stenella coeruleoalba CMEYEN, 1833). zou kunnen zijn, een soort waarvanmenvroeg of laat de aanwezigheid kon verwachten nabij de Belgische kust. Toen de volgende dag het dier werd opgehaald door personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (K.B.I.N.) kon die determinatie bevestigd worden. Dezelfde dag nog werd in deze laatste instelling ds dolfijn door twee van ons (W.D.S. & K.V.W.) gefotografeerd, opgemeten en gedissekeerdi. Het rompgeraamte werd geprepareerd in de volgende weken, de kop echter werd nog enige tijd bewaard voor verder anatomisch onderzoek. Thans is het volledige geraamte opgeborgen in de verza- msling van het K.B.I.N. Enige weKen later verscheen van de hand van één van ons (K.V.W.] reeds een eerste artikel over deze dolfijn in "Marswin", het mede- delingsblad van de VVBZ. Op3 april 1982 hield een andere [W.D.S.] er een lezing over in een gemeenschappelijke vergadering van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbsscherming CVZZ) en de Vlaamse Vereniging voor ds Bestudering van de Zeezoogdieren (VVBZ). De andere (J.V.G.) behandelde het geval in een meer algemeen artikel over strandingen langs de Belgische kust in het natuurhistorisch blad * "De Wielewaal". + Vermits ook voor Nederland tot op heden slechts één geval van

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments