Affordable Access

Četrdeset i šest godina djelovanja Instituta za filozofiju (27. lipnja 1967–27. lipnja 2013)

Authors
Publisher
Institute of Philosophy; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39/2(78) (2013) 634–636 634 Četrdeset i šest godina djelovanja Instituta za filozofiju (27. lipnja 1967–27. lipnja 2013) Institut za filozofiju obilježio je 27. lipnja 2013. četrdeset i šest godina svoga djelovanja. Povodom te obljetnice upriličeno je predstavljanje sljedećih izdanja Instituta za filozofiju: Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber I–V)/Peripatetičke rasprave svezak četvrti (Knjiga I.–V.), s latinskog preveli Mihaela Girardi-Karšulin i Ivan Kapec, priredili Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović i Olga Perić (Zagreb: Institut za filozofiju, 2012); Discussionum peripateticarum tomus quartus (Liber VI–X)/Peripatetičke raspra- ve svezak četvrti (Knjiga VI.–X.), s latinskog prevela Mihaela Girardi-Karšulin, priredili Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović i Olga Perić (Zagreb: Institut za filozofiju, 2012); Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, priredili Davor Peć- njak, Petar Šegedin i Kruno Zakarija (Zagreb: Institut za filozofiju – Kruzak, 2013); Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1–2 (75–76) (2012). O bilingvalnom latinsko-hrvatskom izdanju četvrtoga sveska Petrićevih Peripatetičkih rasprava govorili su urednici knjige Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić i Ivica Martinović. Mihaela Girardi-Karšulin ponudila je odgovore na pitanja zašto su potrebna takva bilingvalna izdanja hrvatskih filozofa koji su pisali na latinskom jeziku i čemu služi istraživanje hrvatske filozofske ba- štine. Za istraživanje hrvatske filozofske baštine nužno je sustavno prevođenje i objavljivanje djela hrvatskih filozofa koji su pisali na latinskom jeziku. Petrić će pak biti hrvatski filozof ukoliko ga učinimo dijelom hrvatske filozofije što se ostvaruje prevođenjem i istraživanjem njegovih djela. Olga Perić govorila je o pitanjima i problemima prevođenja i ediranja knjige. Naglasila je kako su u priređivanju latinskog teksta zadržana ortografska i jezična odstupan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments