Affordable Access

Magí Serés i Roca (1898-1969). Apunts biogràfics

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

I i MAGI SERES 1 ROCA (1898-1969) APUNTS , BIOGRAFICS n ı E' . U ' 14 rer Jaume spınagosa ı marsa i Gener Gonzalvo i Bou '--- 263 C ada cop que els investigadors s' endinsen mes en el coneixement historiografic de la Hınega dels anys 30', se n'adonen del notable gruix cultural i social de la vida targarina d'aquell perfode, i dels seus protagonistes. En un context marcat per l'autonornia de la Catalunya republicana, i encara dins l'impuls del Noucentisme, era Hıcil el reeiximent d'un seguit de personalitats inquietes, que volien ser protagonistes del seu esdevenidor. En uns paratges gairebe erms, on tot estava encara per construir, sorgiran uns homes i dones que posaran els fonaments d'una vida cultural i social certament remarcables, i sense precedents en aquestes con- trades. Nomes dins d'aquest context francament favorable, es pot entendre el sorgiment d'un nombr6s grup d'intel.lectuals, artistes i polftics que canviaran la fesornia material i espiritual d'aquella novella ciutat, tot i seguint els models de la capital catalana. Un d'aquests personatges amb projecci6 propia, i que fins ara ha restat injustament en un segon pla, es en Magi Seres i Roca, pintor, activista polftic i home de cultura, d'un taranna liberal, progressista i catalanista. Magi Seres va neixer l'any 1898, ala casa Sobies de Tarrega. Segons unes notes manuscrites del nostre biografiat, ens comenta que el seu pare era un fuster força conegut i apreciat a la ciutat. A la seva infantesa, la famflia Seres, nombrosa, vivia en una casa al carrer Claret. Per aquestes notes manuscrites, es traspua un ambient familiar distes i entranyable. En quan a la seva formaci6, Seres va esser deixeble de dues de les personalitats artistiques i culturals mes emblematiques de la Tarrega del primer terç del segle XX: el pare escolapi Carles Pere1l6, i el carismatic Mestre GÜell. La seva vocaci6 artistica s' anira formant a I'Escola Llotja de Barcelona, a l' Acadernia Baixas i al taller d'escenog

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F