Affordable Access

Impacts of dams on lowland agriculture in the Mekong River catchment

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Mekong River Catchment
 • Physical Geography
 • Dam Building
 • Floodplain Agriculture
 • Sediment Delivery
 • Floods
 • Naturgeografi
 • Mekongflodens Avrinningsområde
 • Dammbygge
 • Flodslättsjordbruk
 • Sediment
 • översvämningar
 • Earth And Environmental Sciences

Abstract

På den Indokinesiska halvön ligger Mekongflodens avrinningsområde. De senaste årtiondena har Kina, som innehar den nordligaste delen av flodbassängen, startat ett omfattande vattenkraftsprojekt på flodens huvudfåra. Åtta mycket stora dammar är planerade varav tre redan är byggda. Länderna som ligger nedströms från Kina, nämligen Laos, Kambodja och Vietnam har på senare tid också beslutat att bygga ut vattenkraften ordentligt. Laos och Kambodja rankas som några av världens fattigaste länder, export av den genererade elen skulle därför kunna bidra till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Emellertid så kan dessa dammar även medföra negativa konsekvenser för bönderna som brukar jorden på flodslätterna nedströms de stora dammarna. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur och om jordbruket i den nedre delen av avrinningsområdet påverkas av dammbygge i den övre delen av flodbassängen. Studien fokuserar på de brukade flodslätterna i Laos och Kambodja samt floddeltat i Vietnam. Det spås att av det jordbruk som bedrivs här kommer risodlingar, jordbruk på flodbankar samt fisk- och skaldjursodlingar påverkas negativt av dammarna. Klimatet här domineras av monsunsäsonger med en regnsäsong och en torrperiod. En av de största nackdelarna med dammarna sägs vara att de reglerar vattenflöden under torrperioden vilket skulle orsaka vattenbrist samt oväntade översvämningar som förstör jordbruksmarken. Dessutom ska dammarna enligt uppgift stoppa upp stora mängder med sediment som floden annars för med sig. Detta sediment är mycket näringsrikt och är en förutsättning för framförallt det småskaliga jordbruket. Dessa effekter skulle minska avkastningen och förstöra brukbart land. Studiens slutsats är att den snabbt ökande expansionen av vattenkraftsdammar, främst på huvudfåran, kommer att påverka jordbruket negativt. De värsta effekterna är uppstoppade sediment och minskade vattenflöden under torrperioden. Fast än så länge så finns det bara indikationer på att detta skulle ha hänt. Därför är det viktigt att fortsätta med undersökningar och analyser för att kunna övervaka utvecklingen och förhoppningsvis kunna förhindra att jordbruket blir utsatt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F