Affordable Access

Banovina: demografski razvoj i problemi nerazvijenog dijela Hrvatske

Authors
Publisher
Croatian Geographical Society; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Banovina
  • Vojna Krajina
  • Dinamika Stanovništva
  • Migracije
  • Depopulacija
  • Struktura Stanovništva

Abstract

U radu je najprije prikazana uloga povijesnih zbivanja, posebno Vojne krajine, u demografskom razvoju Banovine. Zatim je analizirana dinamika ukupnog broja stanovnika 1857-2001, prirodna dinamika, biološka struktura i narodnosni sastav stanovništva. Analiza je pokazala da je Banovina prostor dugotrajne i snažne depopulacije bitno utjecane novijim migracijama, negativnog prirodnog kretanja stanovništva, ostarjele i nisko aktivne demografske strukture te korjenitih promjena u nacionalnom sastavu stanovništva.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F