Affordable Access

Erich Fromm: Čovjek za sebe

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

v Erich Fromm: Covjek za sebe Naprijed, 1966. Tena Martinić Nakon druge ratne katast rofe, u vrijeme neobično zaoštrenih konfron- tacija suvremenog svijeta - pitanje moralnog postupka, etičkih vrijednosti i principa postaje jedan od osnovnih imperativa naše današnjice. Još su nam svježi utisci o posljedicama koje smosnosili kad se etički relativizam manifestirao u političkoj akciji. Pod krinkom vrhunaravnih, iracionalnih vri- jednosti, dominirao je atavizam, razbijale su se osnovne ljudske vrijednosti i sprečavao ljudski kreativni postupak. U ime lažnih idola, koji su izmi- š ljeni da bi se opravdala nemoć stvaranja, širila se netolerancija, razlika, a nasilje je poprimalo drastične razmjere. Okosnica Frommova djela »Covjek za sebec svodi se na težnju da se otkriju osnovne ljudske vrijednosti, čovjekov moralni stav i to analizirajući osnovne etičke devijacije suvremenog svijeta. Frommova težnja nastavlja se na stare humanističke tradicije, posebno evropskog svijeta, koja je težila da afirmira ljudskost kao zasebni kvalitet, kao svijest o sebi, što znači i svijest o prirodnome čiji je ona i dio. Samo što taj dio prirodnosti nastoji - on je to jednim dijelom i postigao upravo spoznajom o vlastitom posto- janju i neminovnosti smrti - da š to više odredi sebe i svijet u kojem jest, izdvajajući se iz njega svojom, možemo reći, prirođenom, gotovo organski usađenom potrebom da spoznaje, čini, ostvaruje. Fromm je do etičkog došao putem psihoanalitičk.ih istraživanja; potvr- đuje staru istinu, koju je vje ra suvremenog čovjeka u odjelite naučne po- s tupke bila potisnuJa, da naš postupak mora proizlaziti iz cjelovite vizije bitka. Nemoguće je, dakle, pojedini čovjekov čin promatrati potpuno odvo- jeno od njegove cjelokupne ličnosti, što znači i od njegova odnosa prema životu. Fromma je upravo želja da pronađe suštine ljudskih osobenosti i postupaka dovela do etičkih principa kao i potreba da se izgradi sveobu- hva tnija vizija osnovnog etičkog ideala ili da se odredi sušti

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F