Affordable Access

Program okruglog stola - Javno i privatno u zdravstvu i ljekarništvu: Dvije logike, dvije etike?

Publisher
Department of Social Sciences and Medical Humanities, University of Rijeka, School of Medicine; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Round table program / Program okruglog stola 335 Program okruglog stola / Round table programme Javno i privatno u zdravstvu i ljekarništvu: Dvije logike, dvije etike? Rijeka, srijeda, 26. 10. 2011., Vijećnica Medicinskog fakulteta (3. kat glavne zgrade), s početkom u 11h 10.30-11.00 Prijava sudionika 11.00-11.10 Otvaranje skupa i najava teme 11.10-11.25 dr.sc. DAMIR JURIčIć, direktor C.U.P.F., d.o.o. za usluge upravljanja poslovnim financijama i gospodarsko savjetovanje, autor knjige Osnove javno-privatnog partnerstva i projektnog financiranja: Javno-privatno partnerstvo: potencijali i opasnosti 11.25-11.40 dr.sc. VlADIMIR MOZETIč, ravnatelj Poliklinike Medico Rijeka: Uloga privatnog zdravstva u sustavu zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj – pogled struke 11.40-11.55 SIlVANA JAGER, mag.pharm., ravnateljica Zdravstvene ustanove Ljekarna Jadran Rijeka: Ljekarništvo u Hrvatskoj – javno i privatno 11.55-12.10 prof. dr.sc. DAMIR MIlETIć, pročelnik Katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, predstojnik Kliničkog zavoda za radiologiju i predsjednik Stručnog vijeća KBC-a Rijeka: Perspektive javno-zdravstvenih ustanova u javno-privatnom partnerstvu 12.10-12.25 IVAN lUKOVNJAK, dipl.oecc., suradnik Udruge poslodavaca u zdravstvu: Problemi financiranja zdravstvenih ustanova u javnom i privatnom sektoru 12.25-12.40 lEONARDO BRESSAN, dr. med., glavni tajnik Koordinacije hrvatske obiteljske medicine i predsjednik Skupštine koncesionara Primorsko-goranske županije: Put iz državnog u javno-privatno zdravstvo:potrebe stanovništva i zablude o deklariranim pravima za zaštitu zdravlja u Republici Hrvatskoj 12.40-14.40 Diskusija i zatvaranje skupa 14.40 Domjenak

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F