Affordable Access

Fastighetsbranschens framtida utveckling med IoT och plattformar

Authors
  • Suwanphingkha, Filip
  • Lompolo, Jari
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Digitalisering och dess möjligheter blir en viktigare del inom fastighetsbranschen. Antalet uppkopplade enheter skapar nya affärsmodeller och analyser för resurseffektivitet och hållbar utveckling men står inför stora utmaningar som säkerhet och interoperabilitet. Fastighetsägare kan nyttja sensorer, automatisering och taggar för att skapa ett bättre inomhusklimat och lägre kostnader. Studien undersöker möjligheter och utmaningar med IoT och IT-plattformar som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att studera branschorganisationen Sveriges Allmännytta och hur de kan nå ut till ett stort antal medlemsföretag kan vi framhäva hur fastigheter kan utvecklas med hjälp av Internet of Things. Resultatet visar att teknologin har en positiv påverkan vid bra implementering gällande energianvändning och hållbarhet men även på människan som bor eller vistas i byggnaden. Arbete för gemensamma standard och interoperabilitet av system ökar innovationskraft och möjlighet för fler företag att ta sig in på marknaden. / The digitalization and its potential is taking a more important role within real estate. The amount of connected devices create new business models and analyzes for better resource efficiency and sustainability but face big challenges such as security and interoperability. Real estate owners can utilize sensors, automation and tags to create a better bioclimate och lower costs. The study researches the opportunities and challenges regarding IoT and IT-platforms that can contribute to a sustainable society. By studying the bransch organisation Sveriges Allmännytta och how they can reach a great amount of affiliated companies, we can emphasize buildings can be improved through Internet of Things. The result shows a positive impact when it’s implemented correctly regarding the energy use and sustainability but also on the residents in the building. The work for standards and interoperability of system increases innovation and the possibility for more companies to enter the market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times