Affordable Access

Fältförsök med träskyddsmedel för klass ABSlutrapport : Resultat efter 10 års exponering

Authors
  • Edlund, Marie-Louise
  • Jermer, Jöran
  • Johansson, Ingvar
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
License
Unknown
External links

Abstract

1994 infördes begränsningar för användning av träskyddsmedel baserade på krom- och arsenikföreningar. Detta har medfört att impregnerat trä för användning ovan mark på den svenska marknaden sedan dess nästan enbart produceras i klass AB med krom- och arsenikfria träskyddsmedel. I denna undersökning har krom- och arsenikfria träskyddsmedel som var kommersiellt tillgängliga 1995 provats i och ovan mark. I provningen ingår även som referens medel innehållande krom och arsenik samt obehandlad gran, kärnved av furu samt kärnved av lärk. Under en tioårsperiod har följande parametrar studerats:• beständigheten, det vill säga motståndskraften mot rötsvampar, i olika utomhusexponeringar• urlakning av aktiva ämnen• hur fästdon (spik och skruv) av olika material påverkas av korrosion.Under de första tre till fem åren undersöktes• i vilken utsträckning proverna angreps av missfärgande svampar (blånads- och mögelsvamp)• väderbeständigheten med avseende på hur provernas ursprungliga kulör förändrades med tiden.1997 utökades försöket med ytterligare ett medel, Scanimp KF, som endast impregnerats i dimensionen 22x95 mm och som ingår i försök i markkontakt samt vissa ovan markprovningar. Såväl målade som omålade prover ingår i försöket.I föreliggande rapport presenteras resultaten efter tio års exponering samt resultaten från tidigare avslutade försöksled. För Scanimp-impregnerade prover redovisas resultaten efter nio års exponering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times