Affordable Access

SWOT ANALIZA MONISTIČKOG I DUALISTIČKOG SUSTAVA KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONVERGENCIJA

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Korporacijsko Upravljanje
  • Monistički Sustav
  • Dualistički Sustav
  • Konvergencija
  • Swot Analiza
  • Corporate Governance
  • One-Tier Model
  • Two-Tier Model
  • Convergency
  • Swot Analysis

Abstract

Dva osnovna sustava korporacijskoga upravljanja (ili dva osnovna ustroja organa dioničkoga društva - modela) razvila su se u različitim ekonomskim i društvenim sustavima. Zakon o trgovačkim društvima iz 2003. izmijenjen je i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 107 od 19.10.2007.) koji će se primjenjivati od 1. travnja 2008. Budući da je pred dionička društva (u daljem tekstu: društva) postavljena mogućnost odabira između dvaju modela, svrha je ovoga rada analizirati obilježja svakoga od njih, jer mogućnost izbora nameće potrebu poznavanja njihovih obilježja. U radu se istražuju snage, slabosti, prilike i prijetnje dualističkoga i monističkoga sustava i SWOT analiza se modifi cira, tj. nadopunjuje dimenzijom konvergencije. Takva analiza pruža jednu novu ili drugačiju podlogu za razmatranje alternativa i za donošenje odluka.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F