Affordable Access

СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Authors
Publisher
К.: Техніка
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Выпуск 83. Серия: Экономические науки

Abstract

sb--83-с273-419 Коммунальное хозяйство городов 403 2.Быков А.Т., Кветенадзе Л.А. Совершенствование управления организациями и предприятиями курортно-туристского комплекса // Труды Академии туризма. Вып.3. – СПб., 2000. – С.43. 3.Вельгош Н.З. Обоснование экономической эффективности деятельности курорт- ных предприятий Крыма. // Экономика и управление. – 2006. – №2-3. – С.110-115. 4.Гудзь П.В. Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умо- вах: Дис.… д-ра екон наук: 08.10.01 / Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк, 2003. – 450 с. 5.За чей счет развиваем туризм? // Терра-Таврика. – 2007. – № 12. – С.11-12. 6.Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2005 р.” // http://www.minfin. gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=56507 – Сайт Міністерства фінансів України. 7.Соціально-економічний і політичний портрет АРК // http://www.ucipr. kiev.ua/modules.php?op=modload&name=news&file=article&sid=5300 – Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень. 8.http://www.tour.crimea.com/OFFICIAL/prograzv.rtf. Отримано 20.05. 2008 УДК 640.41 ВАН ЮЙГУАН Харківська національна академія міського господарства СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Розглянуто сучасний стан розвитку туризму в Китаї, вплив зовнішніх та внутрі- шніх чинників. Визначено головні тенденції та перспективи розвитку туризму в сучас- них умовах. Здійснено розробку основ регіонального менеджменту в туризмі, вивчено чинники функціонування і розвитку туристських організацій, а також напрямки розвит- ку туризму в регіонах Китаю. В останній час туризм як в Китаї [1, 2], так і в усьому світі одер- жав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку cприяє розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв’язків між держа- вою і народами с

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F