Affordable Access

Aportació vilassarenca a l’estudi de la història del contraban

Authors
Publisher
Drassana: revista del Museu Marítim
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COBERTA Drassana 17:COBERTES Drassana De America arribaren Carregats de vanitat, Las pesetas que han portat Ab onze anys las arreplegaren* La recurrent presència del fenomen del contraban en les fonts que parlen de «la Marina» a cavall dels segles XVIII i XIX ens féu notar, en un estudi de l’any 2008,1 el fet que el baix Maresme i concretament Vilassar de Mar foren, al- menys durant el període esmentat, indrets on es duia a terme intensament aquesta activitat fraudulenta. De ma- nera sumària, amb aquest article pretenem descriure les línies bàsiques d’una investigació que, tot i ser encara molt embrionària, aporta força dades noves. Esperem que els futurs progressos d’aquesta recerca ens permetin es- catir les minúcies d’aquest fenomen i ensems ampliar l’a- bast geogràfic del seu estudi. Així, doncs, de moment i a grans trets, glosarem sobre com era el contraban que tin- gué lloc a Vilassar de Mar i la seva cronologia durant les dues centúries predites. EL BAIX MARESME, UNA ZONA ADEQUADA PER A LA PRÀCTICA DEL CONTRABAN El tràfic il·lícit de mercaderies és un tema que sovinteja força en bona part dels relats i les descripcions d’entre els segles XVIII i XX referents a aquell racó de món que avui coneixem com la comarca del Maresme. Aquest fet ens ha fet pensar que potser aquesta zona fou especialment pre- dilecta per part dels contrabandistes d’aquell temps. Barcelona, essent una important i populosa ciutat, ten- dí sempre a acaparar productes, de manera que és de su- posar que aquest acaparament l’exercí sobre tota mena de béns, tant si eren provinents del lícit comerç com si eren mercaderies introduïdes de contraban. La capital catalana seria (encara ho és), per les seves característi- ques de gran urbs, un dels principals pols d’atracció per a la venda de productes introduïts sense pagar les taxes d’entrada. Atès el control de mercaderies que es duia a terme al port, és obvi que calia introduir els farcells de contraban per altres punts costaners llunyans de les po- sicions de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments