Affordable Access

Tonårspojkars ansiktsattraktivitet och kvalitet i deras vänskapsrelationer / Facial Attractiveness and Quality in Friendships in Teenage Boys

Authors
  • Norberg, Maria
  • Björsson, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med uppsatsen var att undersöka om ansiktsattraktivitet hänger samman med kvalitet i vänskapsrelationer. Hypotesen utgick ifrån att likhet i ansiktsattraktivitet påverkar valet av viktigaste vän samt att en låg skillnad i ansiktsattraktivitet mellan personerna gynnar relationskvaliteten. Tidigare forskning har antingen undersökt attraktivitet eller vänskapsrelationer. Vår uppsats knyter samman dessa två faktorer. 150 tonårspojkars ansiktsattraktivitet bedömdes med hjälp av ett eget utformat instrument. Data på pojkarnas vänskapsrelationer från en longitudinell studie användes för jämförelser. Högt skattad ansiktsattraktivitet visade i vår studie ha ett samband med konflikter i vänskapsrelationen. Attraktiviteten visade sig inte spela någon roll i valet av viktigaste vän. Däremot har attraktiviteten en betydelse för vänskapskvaliteten, då hög ansiktsattraktivitet påverkar vänskapskvaliteten negativt. / The purpose of this thesis was to investigate if facial attractiveness and quality in relationships are connected. The hypothesis was that equality in facial attractiveness matters in people’s choices of important friends and that low difference in facial attractiveness between the people profits quality in their friendship. Earlier research has either been focusing on attractiveness or quality in friendships. This thesis links these two factors together. The facial attractiveness of 150 teenage boys was judged with an instrument made by us. Data, with information about the boys’ relationships, from a longitudinal study were used for comparisons. We found that high facial attractiveness is related to conflicts in friendships, but that attractiveness does not matter in the choice of important friends. However, attractiveness does matter in friendship quality, since high attractiveness affects the quality in a negative way.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times