Affordable Access

Прагматичні стратегії збереження «лиця» мовця

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Прикладна лінгвістика

Abstract

Zvedeni_tezi_2010_r._Prikl._lingv._2.rtf О. Кульчицька канд. філол. наук, доцент, м. Івано-Франківськ, Святослав Гулько магістр, м. Івано-Франківськ Прагматичні стратегії збереження «лиця» мовця Важливим елементом комунікації є дотримання правил мовленнєвого етикету – прийнятої у суспільстві системи стійких норм спілкування для встановлення мовленнєвого контакту співбесідників відповідно до їхніх соціальних ролей. Мовленнєвий етикет, або лінгвістична ввічливість тісно пов'язані з поняттям «лиця». Концепція «лиця» Е. Гофмана [2] у подальшому розроблялась П. Браун та С. Левінсоном, які ввели поняття «позитивного та негативного лиця». «Позитивне лице» – це достойний схвалення, позитивний образ, на котрий претендують комуніканти у процесі мовленнєвої взаємодії [1]. «Негативне лице» – це «територія», особистий простір мовця, йо- го час, «оболонка» (тіло і одяг), майно, інформаційний / когнітивний простір (сукупність думок, відчуттів, інформації), якими володіє індивід і зазіхання на які сприймаються ним негативно [3]. Недружня мовленнєва дія по відношенню до співрозмовника називається актом, що загрожує «втратою лиця» [2]. Крім того, будь- який мовленнєвий акт може тою чи іншою мірою загрожувати «ли- цю» як адресата, так і самого мовця. Наприклад, «позитивному лицю» адресата можуть загрожувати критика, докір, насмішка, а «позитив- ному лицю» мовця – самокритика, визнання помилки або вибачення. Що стосується «негативного лиця» адресата, то тут як загрози можуть виступати так звані «нескромні питання» або ж директивні мовні акти – наказ, заборона, прохання і навіть порада. Існують і невербальні способи порушення особистої «території» адресата: візуальні, звукові, тілесні. Зрештою, мовець створює загрозу для са- мого себе, коли щось обіцяє чи пропонує. Проаналізуємо деякі механізми збереження «лиця» мовця. Ситуацію загрози «негативному лицю» мовця, за П. Браун і С.Левінсоном, можуть створювати такі мовленнєві акти: вираження подяки, прийняття подяки, ви

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F