Affordable Access

Home sweet home?:Social capital and location decisions

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Konkurrenceklausuler_V2 Økonomiske effekter af konkurrenceklausuler En oversigtsartikel* Michael S. Dahl Jørgen Stamhus [email protected] [email protected] Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet 13. maj 2013 * Oversigtsartiklen er udarbejdet i samarbejde med LO, FTF, AC, Lederne og Teknisk Landsforbund. 2 1. Indledning Det har stor betydning for samfundsøkonomien, at mobiliteten på arbejdsmarkedet er høj. Uden en høj grad af mobilitet kan nye og ekspanderende virksomheder ikke få tilført den nødvendige arbejdskraft, hvilket medfører, at produktion og beskæftigelse går tabt. Reallokeringen af arbejdskraften sker fra uproduktive virksomheder, der en- ten lukker eller indskrænker, til nye og ekspanderende virksomheder. Dette medvirker til at skabe produktivitetsvækst i økonomien (Bartelsman et al., 2009). Fra arbejdsta- gerens synspunkt er mobilitet vigtig, fordi den skaber bedre jobmuligheder for den enkelte, dvs. bedre muligheder for at udnytte sine kvalifikationer og færdigheder, hvad enten det drejer sig om muligheden for at besætte et nyoprettet job, eller afløse en anden arbejdstager i et allerede eksisterende. Mobilitet er på denne baggrund en kilde til vækst og velfærd og det er derfor vigtigt, at der ikke optræder barrierer for mobiliteten. Heldigvis er det danske arbejdsmarked præget af en høj mobilitet (se OECD, 2009; Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2004). Dette indikerer, at der er få barrierer for, at de nødvendige tilpasninger kan finde sted. Typisk fremhæves lempelige ansættelses- og afskedigelsesregler som årsagen hertil på linje med andre liberale markedsøkono- mier som USA og England m.fl.. Uanset den høje rangering af den danske mobilitet kan der løbende være god grund til at stille spørgsmålstegn ved, om der er reguleringer i form af regler og lovgivning på arbejdsmarkedet,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F