Affordable Access

Download Read

Postromanticisme? Anàlisi macrofilosòfica del 1874-1901

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història

Abstract

Postromanticisme? Anàlisi macrofilosòfica del 1874 al 1901 Gonçal Mayos* La hipòtesi de partença En aquest treball presento alguns trets interpretatius del marc general –macrohis- tòric i macrofilosòfic– del darrer quart del segle XIX, tot relacionant la situació cul- tural barcelonina amb l’europea. Accepto la tesi habitual que a Barcelona la cultu- ra encara estava marcada bàsicament per l’allargassada influència del romanticis- me, però considero que s’hi podia trobar una influència molt similar a la pràctica totalitat de la cultura europea entre 1874 i 1901. Crec que fins i tot a les tres ciu- tats més avançades del moment (París, Londres i Viena) la posició majoritària era encara principalment la mencionada. El 1874, el romanticisme feia força dècades que havia viscut els seus grans moments i s’havien donat ja molts exemples de la necessitat de superar-lo i esforços importants per fer-ho. Per això, usaré aquí el neologisme “postroman- ticisme” per referir-me a la sorprenentment llarga, ambivalent, indecisa però sovint encara hegemònica, pervivència de trets essencialment romàntics. Així, defineixo com “postromanticisme” el període i la situació cultural típica d’una gran part del segle XIX en què hi hagué una àmplia consciència de la necessitat de superar “l’esperit” romàntic, però sense que hi hagués un consens suficient sobre l’alternativa. Per simplificar i en termes historiogràfics: “postromanticisme” és la situació cultural que ja no es pot identificar plenament amb el romanticisme (de les pri- meres tres o quatre dècades del segle XIX, ni per suposat d’abans) però que no troba les formulacions positives comunes suficients que permetin parlar d’un nou període històric ni d’uns nous moviments o estils internacionals hegemò- nics que el substitueixin. I no pas per manca d’esforços importants ni de nombre de “candidats” a esdevenir el nou marc o paradigma internacional dominant. Certament, la historiografia avui hegemònica afirma que el marc i el para- digma internacion

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments