Affordable Access

Amador Garrell, grafismes

Authors
Publisher
Lauro: revista del Museu de Granollers
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Ressenya Miquel Llach i Mas Grafista Una sala buida i a les fosques; només un petit llum molt pun- tual il.lumina el terra negre de pissarra. Hi descobreixes una for- ma, un símbol: és una marca, la de Grhfiques Garrell, la imatge utilitzada per a l'exposició <<Ama- dor Garrell, grafismes)), que el Museu de Granollers ha produi't i realitzat dins el certamen de la Primavera del Disseny aquest 2001. Dues grans pantalles de vuit per dos metres cadascuna, col.loca- des en angle de 90°, comencen a projectar unes imatges que es van desdoblant fins a vuit vegades, d'una manera aleatbria. Una al costat de l'altra, centren la nos- tra mirada. Aquestes imatges són cartells, marques, logotips, il.lustracions.. ., una petita selecció de trenta pe- ces de l'extensa obra d'Amador Garrell, que desdoblades en re- peticions i detalls arriben a esde- venir més de tres-centes imatges. Amb la utilització d'aquesta tPc- nica, molt publicit?iria, es creen unes sanefes impactants i espec- taculars. Veure el logotip de la Cobla Ca- nigó repetit vuit vegades, una al costat de l'altra, no només et fa veure el dibuix del músic tocant la tenora sinó que et fa imaginar la cobla sencera. Perb el més in- teressant és que la projecció, a través dels detalls destacats, aju- da a aprofundir i a redescobrir l'obra i el talent d'Amador Gar- rell. L'habilitat pel dibuix, el traq, la composició, els positius i ne- gatius, la combinació de colors i la utilització de la tipografia són explicats a través de la seva obra i ens ajuden a entendre com les construi'a. Ens fan veure que tot té un perquP, que les coses no es fan perquP si, ni són fruit de la casualitat, que darrere cada lo- gotip, caitell o cathleg hi ha tota una disciplina i, en el seu cas, una aportació creativa molt des- tacada i interessant. Amador Garrell, grafismes Exposició i cataleg Comissariat/disseny Amador Garrell i Garcia Vitenc Viaplana i Mula Coordinació Maria Perma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F