Affordable Access

La ciutat com a escenari: les entrades reials i la festa urbana

Authors
Publisher
Barcelona quaderns d'història
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

seminari coberta La ciutat com a escenari: les entrades reials i la festa urbana Lenke Kovács La ciutat i la festa Avui i en les dues properes sessions del present curs, fixarem la nostra atenció en el món de les festes a la Barcelona de l’Edat Moderna. Per donar compte de la diversitat de les manifestacions festives celebrades a la Ciutat Comtal al llarg dels segles XVI-XVIII, l’aproximació al nostre camp d’estudi s’estructurarà de la manera següent: en la sessió d’avui, ens centrarem en el cerimonial espectacu- lar de les entrades urbanes i en els actes festius que hi estan relacionats; la pro- pera exposició, a càrrec d’Albert Rossich, versarà sobre els certàmens literaris; i finalment, Mireia Campabadal analitzarà les celebracions realitzades amb motiu de la festa del Carnestoltes. El que les tres aportacions, agrupades sota el subtítol «La ciutat i la festa», te- nen en comú és el caràcter extraordinari dels respectius esdeveniments estu- diats. Dit d’una altra manera, el que uneix les entrades reials i el fast urbà amb els certàmens literaris i les festivitats carnavalesques és que es tracta d’actes de gran capacitat de convocatòria, la realització dels quals comporta una ruptura en la continuïtat diària. Aquestes efemèrides, que trenquen el ritme de la vida quo- tidiana, es caracteritzen pel fet que impliquen la creació d’un marc d’actuacions que únicament té vigència durant un període de temps determinat. Un cop s’han fet els preparatius i la celebració pròpiament dita, l’univers festiu es dissol i la comunitat torna al seu ritme vital ordinari fins a la propera ocasió festiva. L’estudi teatral del món de la festa El context festiu engloba un conjunt d’actes i celebracions de caràcter divers. Com a tret més destacable de les cerimònies i activitats festives que són objecte de la meva comunicació assenyalaria la seva naturalesa espectacular. Si em centro, doncs, principalment en la teatralitat dels fenòmens festius és perquè considero que aquesta característica preval per

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F