Affordable Access

HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ

Authors
Publisher
SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Bu çalışmada yatırımcıların portföy seçiminde portföy riskinin azaltılmasına yönelik menkul kıymet değerlendirmesinde kümeleme analizi kullanılarak etkin bir portföy seçimi için başlangıç noktası oluşturulabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada IMKB Ulusal 50 endeksinde yer alan seçilmiş hisse senetlerinin günlük kapanış fiyatlarından elde edilen haftalık yüzdelik getiriler kullanılarak korelasyonlara dayalı ve tam bağıntı yöntemini kullanan hiyerarşik kümeleme analizi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda getirileri açısından firmaların sektörel kümelenmeden daha farklı kümelendiği ve elde edilen kümelerin kendi içinde yüksek korelasyon gösterdikleri görülmüştür. Portföy riskinin azaltılmasında, menkul kıymetlerin bu tür bir çalışmayla elde edilecek farklı kümelerden seçilmesi önerilmektedir. Menkul kıymet sınıflandırması, Hiyerarşik kümeleme analizi, Portföy seçimi.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F