Affordable Access

Download Read

BELEK KIYI BÖLGESİNDEKİ OTELLERİN, PEYZAJ TASARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Authors

Abstract

Bu çalısma, Türkiye’nin en önemli turizm ve rekreasyon bölgelerinden biri olan, Belek Bölgesindekiotellerin, peyzaj tasarımlarını incelemek amacı ile yürütülmüstür.Arastırma kapsamında öncelikle turizm, turizm olanakları, turizm arzını etkileyen etmenler, turizm türleri,turizm planlamasının önemi, turizm-fiziksel çevre ve peyzaj mimarlıgı iliskileri incelenmistir. AkdenizBölgesi, Antalya ve Belek Bölgesinin dogal ve fiziksel özellikleri yanında, çalısmaya katkıda bulunacagıdüsüncesi ile, dünyanın önemli merkezlerinde yer alan turistik tesislerin peyzaj tasarımları daincelenmistir.Arastırmada, tasarımları ile ilgi çeken yedi turistik tesisin peyzaj tasarımları, tasarımcıların amaçları, buamaçlara ulasmak için kullandıkları yöntemler, tasarım prensipleri, çevrenin karakteristik özellikleri veturistlerin peyzajla ilgili algıları ve görüsleri degerlendirilmistir.Turistler, genel olarak, turistik tesislerin peyzaj tasarımlarına dikkat etmekte ve peyzaj tasarımlarındakullanılan su elemanlarından etkilenmektedir. Ayrıca, Belek yöresine has olan fıstık çamlarının ve dogalgüzelliklerin korunması ile saglanan dogal ortam, turistleri etkilemekte ve yogun ilgisini çekmektedir.Çevrenin dogal ve karakteristik özellikleri, turistlere çekici gelmekte ve iyi bir tatil deneyimi için pozitifbir etki bırakmaktadır. Bundan dolayı, Belek Bölgesindeki oteller, turizmin getirdigi negatif etkilerdenkorunmalıdır. Yörede bulunan dogal özelliklerin, peyzaj tasarımlarında büyük ölçüde korunması,tasarımların çevreye duyarlı ve korumacı bir yaklasımla planlanması gerektigi saptanmıstır. (This work has been carried out with the purpose of analyzing the landscape designs of the hotels of theBelek region, which is one of the most important tourism and recreation regions in Turkey.Within the scope of this research, tourism, opportunities for tourism, factors affecting the supply oftourism, the different types of tourism, the importance of tourism planning and the relationship betweenthe physical environment and landscape architecture have primarily been examined. In addition to thenatural and physical features of the Belek, Antalya, and Mediterranean regions, the landscape designs ofresorts in other important tourism centers around the World have also been assessed with the purpose oftheir contribution to this research.This research has evaluated, seven resorts of the Belek region in terms of their landscape designs, thepurpose of the designers, the methods used to achieve those purposes, design principles, the characteristicfeatures of the region, and the perceptions and opinions of the tourists regarding the landscape.Tourists, in general, take into consideration the landscape designs of the resorts and are particularlyimpressed by the water elements used in landscape design. Furthermore, the natural atmosphere createdby the conservation of the Pinus pinea and natural beauties has impressed and raised the interest oftourists.The natural and characteristic features of the surrounding environment are found attractive by tourists,and leave a positive impression for a good holiday experience. Therefore, resorts in the Belek regionshould be protected from the negative effects of tourism. The natural features of the region have in mostpart been conserved by the landscape designs, suggesting that designs have been in most partenvironmentally sensitive and planned with a conservationist approach.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F