Affordable Access

Contribucions d'Agustí Duran i Sanpere en el camp de la filologia

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article_07 Miscel·lània Cerverina 14 (2000-2001) 105-166 Contribucions d'Agustí Duran i Sanpere en el camp de la filologia Albert Turull Universitat de Lleida 1. Introducció Havent destacat com a erudit en el camp de la història de l'art i en altres branques de la ciència historiogràfica, l'humanista cerverí Agustí Duran i Sanpere no sol figurar, en canvi, en la bibliografia específica de la filologia; dit d'una altra manera. Duran no és generalment considerat entre els filòlegs com un membre de Velenc propi. I tanmateix, les aproximacions i les aportacions de Duran i Sanpere al camp dels estudis lingüístics i literaris foren nombroses i variades, com veurem al llarg del present article. El nostre propòsit és de fer un repàs valoratiu de l'obra de l'il·lustre histo- riador en un dels àmbits que, bo i essent-li proper, s'ha de considerar secundari dins el conjunt de la seva dedicació professional, i que abasta un període d'almenys seixanta anys: de 1915, en què publica "Un Misteri de la Passió a Cervera", fins el 1975, l'any mateix de la seva mort a Barcelona. Es tracta d'assajar, doncs, una visió alhora global i detallada de les pàgines que Duran i Sanpere dedicà a les branques de les ciències humanes que modernament hom ha convingut a reunir sota el rètol no sempre precís ÚQ filologia: bàsicament, d'una banda, l'estudi del component lingüístic de la nostra cultura i, d'altra banda, el de les manifestacions artístiques que hom ha dut a terme mitjançant el llenguatge, és a dir, la literatura. Amb la pretensió de ser exhaustius, procurarem fer referència, per breu que sigui, a cadascuna de les aportacions del nostre autor en aquests camps durant el període indicat, sense oblidar tampoc les escadusseres però significatives aproximacions personals al món de la literatura creativa. Naturalment, ens haurem de detindré de forma especial a valorar les publicacions principals de 106 ALBERT TuRULL Duran i Sanpere, ja sigui en forma de llibres, ja sigui c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F