Affordable Access

Nacionalna sigurnost neutralnih država – političke i geostrategijske odrednice

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date

Abstract

Microsoft Word - 13Cvrtila.doc Cvrtila, V., Nacionalna sigurnost neutralnih ..., Polit. misao, Vol XXXVI, (1999.), br. 4, str. 197—203 197 Doktorska disertacija Nacionalna sigurnost neutralnih dr`ava – politi~ke i geostrategijske odrednice VLATKO CVRTILA* Mentor: prof. dr. Božidar Javorović Datum obrane: 31. svibnja 1999. na Fakultetu političkih znanosti Povjerenstvo za obranu: prof. dr. Radovan Vukadinović (predsjednik) prof. dr. Božidar Javorović dr. sc. Siniša Tatalović Istraživanje nacionalne sigurnosti neutralnih država Europe bilo je motivirano po- trebom analize njihovih pristupa i rješenja pitanja nacionalne sigurnosti te njihove uloge u sustavima međunarodne sigurnosti, posebno u sustavu poslije Drugog svjetskog rata. Osim toga, u istraživanju je posebna pozornost posvećena promišljanju sigurnosne okoline neutralnih država u Europi, kao i usporedbi njihove uloge u vrijeme “hladnog rata” i danas u svjetlu političkih i sigurnosnih promjena. Sam interes za istraživanje strategija nacionalne sigurnosti neutralnih država proizašao je iz činjenice što su se te države, samostalno ili međunarodnim ugovorima, na neki način odrekle upotrebe nasilja u provođenju nacionalnih interesa u međunarodnoj zajednici. Svoju su neutralnost izgrađivale na temelju odluke o nesudjelovanju u ratnim sukobima među drugim drža- vama, ali su zadržale pravo na obranu vlastitog teritorija u slučaju vojnih napada na njega. Dakle, kad je većina država svoju sigurnost temeljila na moćnim oružanim sus- tavima, koji nisu imali samo funkciju obrane već i funkciju zastrašivanja, te kad su se određeni interesi ostvarivali u međunarodnoj zajednici upravo posjedovanjem oružja, neutr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.