Affordable Access

Nghiên cứu hoạt động phong trào sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và đề xuất chiến lược hoạt động đoàn hội nhiệm kỳ 2009-2012 :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Trường đại Học--Hoạt động đOàn Hội

Abstract

Cơ sở lập luận và những thay đổi trong quan niệm về hoạt động phong trào đoàn hội. Nghiên cứu và đánh giá lại các hoạt động phong trào sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM trong vài năm qua. Đầ xuất các chiến lược hành đọng nên làm cho nhiệm kỳ hoạt động từ 2009-2012.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments