Affordable Access

Формування здорового способу життя. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Управление профессиональной работоспособностью
  • Физическая культура
  • Физическое воспитание

Abstract

Форм-зд-с--життя-печ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА О. Є. Вашев, В. М. Клочко ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю», «Професіональний тренінг професійної працездатності» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП) ХАРКІВ ХНАМГ 2009 2 Формування здорового способу життя. Методичні рекомендації до прак- тичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Фізичне вихован- ня», «Фізична культура», «Управління професійною працездатністю» (для студентів усіх спеціальностей Академії та НПП)/ Харк. нац. акад. міськ. гос-ва.; уклад: О. Є. Вашев, В. М. Клочко. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 44 с. Рецензенти: докт. філософських наук, проф. Будко В.В., ХНАМГ; докт. пед. наук., проф. Підберезський М.К., ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Рекомендовано до видання кафедрою фізичного виховання і спорту, протокол № 6 від 21 січня 2009 р. 3 ЗМІСТ Стор. Глосарій, умовні скорочення........................................................................... 4 РОЗДІЛ 1. Чинники здоров’я. Валеологічні методи діагностики індивідуального здоров’я ...................................................... 5 РОЗДІЛ 2. Формування здорового способу життя Людини ................ 12 Список літератури ........................................................................................... 25 Додаток 1. Опитуванння з самооцінки здоров’я ......................................... 26 Додаток 2. Визначення біологічного віку .................................................... 27 Додаток 3. Показники фізичної

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F