Affordable Access

XII. konferencija članova Međunarodnog instituta za arhivske znanosti, Maribor, 2. do 6. travnja 1997.

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Izvješća, Arh. vjesn., god. 40 (1997) str. 247-282 XII . K O N F E R E N C I J A ČLANOVA MEĐUNARODNOG I N S T I T U T A Z A A R H I V S K E Z N A N O S T I Maribor, 2. do 6. travnja 1997. Od 2. do 6. travnja 1997. godine održavala se u Radencima XII. konferencija članova Međunarodnog instituta arhivskih znanosti. Na programu Konferencije bilo je održavanje 6. međunarodnog dana - The 6 t h International day, a teme su bile: Tehnički i zdravstveni problemi u arhivskom zakonodavstvu (Technical questions and health problems in archivai législation) i Izolacija arhivskih zgrada od utjecaja vanjskih klimatskih uvjeta (Insulation of archivai buildings against external climatic aggression). Sama predavanja, njih ukupno 15, održana su 3. travnja 1997. godine. Od toga se 10 referata bavilo prvom temom (Tehnički i zdravstveni...), a 5 referata drugom temom (Izolacija arhivskih zgrada...). Predavači su uglavnom bili članovi Međunarodnog instituta, osim prof. dr. Ivana Jecelja, profesora Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru, čije je predavanje izazvalo posebnu pozornost. Većina izlaganja bila je na engleskom i njemačkom jeziku, a simultano su prevođena na te jezike i na slovenski. Dio predavanja pratile su i projekcije slika na ekranu. Nakon održanih predavanja uslijedile su vrlo korisne rasprave na određene referate. Tekstovi svih ovih predava­ nja u cijelosti su objavljeni u časopisu Međunarodnog instituta za arhivske znanosti ATLANTI, br. 7. U uvodu ovoga broja, dr. Leopold Auer iz Beča, glavni urednik časopisa napomenuo je daje bio vrlo veliki interes za referate na temu o zdravlju djelatnika u arhivima s obzirom na zgrade, održane 1996. godine. Zbog toga je bilo potrebno i ove 1997. pokušati razjasniti uzroke zbog kojih boluju djelatnici u arhivima. Ovogo­ dišnji predavači pokušali su prikazati kako je taj problem zakonski riješen u njihovim državama. Gotovo svi su naglasili da je u njihovim zakonodavstvima vrlo malo pisano o zaštiti osoblja, dok je s druge strane, mn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F