Affordable Access

Download Read

L'aigua i l'incomprensible. Retòrica i argumentació a l'Atlàntida

Authors
Publisher
Universitat de Vic

Abstract

02-Actes VI col·loqui Sobre pragmàtica i literatura En primer lloc, que vagi per endavant el meu agraïment cap als orga- nitzadors d’aquest col·loqui per l’amable invitació a participar-hi. La seua insistència i la seua generositat m’han mogut a travessar diferents fronte- res fins a arribar a una posició des de la qual he passat a gaudir de Verdaguer no només com a estudiós o lector de català, sinó com a filòleg. De manera que hauria de començar amb una captatio prou àmplia que expliqués tant de què parlaré com des de quina posició parlaré, i que pogués resultar-los a tots, organitzadors i assistents al col·loqui, una mica atractiva. Crec que la primera qüestió interessant és la inclusió de la pragmàti- ca de la literatura en el programa de la convocatòria. Vostès no pensaven només en els aspectes canònicament gramaticals, o fins i tot sociolingüís- tics, de la llengua de Verdaguer, i van eixamplar la demanda fins als temes retòrics, en el sentit històric estricte, o no, i d’alguna manera fins a l’anà- lisi del discurs, esmentant la pragmàtica de la literatura. Això semblava una aventura, i el resultat és que gràcies a vostès jo he rodat una bona colla de mesos d’acord amb aquesta aventura. He de dir també que l’auditori verdaguerista sempre m’ha semblat exigent i m’inspira un important respecte. La pragmàtica, de la literatura o no, l’anàlisi del discurs, tal com s’ha desenvolupat en els darrers vint anys, pot aparèixer de vegades com un exercici de frivolitat intel·lectual o com una lamentable simplificació —a mi de vegades m’ho sembla, de 83 Anuari Verdaguer 14 - 2006 L’aigua i l’incomprensible. Retòrica i argumentació a L’Atlàntida* Amadeu Viana (Universitat de Lleida) * Vull agrair al professor Josep Maria Domingo tot el que ha fet, tant bibliogràfi- cament com amb consells i ànims, perquè aquest treball pogués tirar endavant. Al capdavall, són actes d’aquest estil els que fan que una cosa pugui ser o no ser. 02-Actes VI col·loqui 27/10/06 11:42 Página 83 mane

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments