Affordable Access

AKP'nin İktidar Olduğu Dönemde Kabul Edilen Yasalar Hakkında Değerlendirme

Authors
Publisher
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLARA BİLGİ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, İstanbul Tıp Fakültesinin resmi bilimsel yayın organıdır ve yılda dört kez yayınlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Dergi hekimlik alanındaki orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu bildiri ve değerlendirmelerini, özel ve aktüel konularda literatür toplamalarını (derlemeleri), yayın tanıtımlarını ve haberlerini, yazarlara ve editöre mektupları kapsar. Orijinal metot geliştirme, yeni bir girişim tekniği, ve orijinal çalışmaların ön sonuçlarını içeren kısa raporlar da yayınlanabilir. Bir çalışmanın yayınlanması için Fakülte Kurulunun seçmiş olduğu Yayın Kurulu tarafından gerek yazı düzeni, gerek kapsam bakımından uygun görülmesi ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması gereklidir. Yayın Kurulu, makaleleri değerlendirmek üzere seçtiği ikisi İstanbul Tıp Fakültesi dışında, biri İstanbul Tıp Fakültesinden üç danışmanın (hakem) görüşü alındıktan sonra yayınlanıp yayınlanmamaya karar verilir. Dergide çıkan yazıların elektronik yayın dahil tüm hakkı dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan görüş ve düşünceler yazarlarına aittir ve İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı’ nı bağlamaz. Makaleye ek olarak yukarıdaki şartları kaşif taramalarına dayalı yazılarda Anabilim Dalı (Bilim Dalı) Başkanlığı, Başhekimlik veya Servis şefliği tarafından arşivde çalışılmasına izin verdiğine dair bir belgenin çalışmaya eklenmesi zorunludur. Prospektif klinik çalışmalar için resmi gazetenin 29.01.1993 tarih ve 21480 sayılı nüshasında yayınlanan yönetmeliğe uygun bir şekilde Etik Kurulu onayı alınmalıdır. 1. Yazıların Düzeni a) Dergi Türkçe ve İngilizce makalelerden oluşur. Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. (Ana dili İngilizce olmayan yazarlarca hazırlanan İngilizce yazılar, imla yanlışları açısından kontrol edilmelidir).Teknik terimler Türkçe, Latince, İngilizce veya Türk Tıp Terminolojisine yerleşmi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F