Affordable Access

Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri

Authors

Abstract

İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) organizasyonun en önemli varlığı olan insan üzerinde odaklandığı için ilgi çekici bir çalışma alanıdır. İKY geleneksel personel işlevlerine ilaveten insanları motive etme ve ekip oluşturma ile ilişkili olduğundan dolayı organizasyonel etkenlik açısından kritik önem taşımaktadır. Organizasyonlar rekabetçi, daha üretken ve ekonomik olarak varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa, yüksek düzeyde deneyim ve bilgiye sahip, yenilikçi işgörenlere ve nispeten daimi bir işgücüne gereksinim duyacaklardır. İKY işlevlerinin önemi hem büyük hem de küçük işletmeler tarafından artan ölçüde kabul görmektedir. Bundan dolayı, İnsan Kaynakları Yöneticileri zamanlı hareket etmeli ve gelişmeleri yakından izlemelidir. Onlar mükemmelliğin standartlarına ulaşmak için proaktif, yenilikçi ve yeni alanlara ve paradigmalara doğru hareket edebilmelidir. Bu makalenin amacı “küreselleşme sürecinde insan kaynakları yönetimi stratejileri”ne ilişkin genel bir tartışma ortaya koymaktır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.