Affordable Access

Wonen in Vlaanderen:een nieuwe ruimtelijke woonstrategie voor de Vlaamse werkelijkheid

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Architectural Design
  • Architecture

Abstract

Commissieleden: prof. ir. Jouke Post arch. Zjak Hofman ir. John Swagten Afstudeerscr iptie: studentennummer 0498112 Technische Universiteit Eindhoven, Den Dolech 2 Eindhoven Juli 2008 Voorwoord Een afstudeerproject kan je beschouwen als een examen waarin je als student moet aan- tonen dat je alle kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding aangeleerd kreeg, bezit, overziet en kan toepassen. Voor mij persoon- lijk was dit project echter veel meer dan dat. Het was een onderneming waarin de architect in mij centraal stond. Gedurende mijn oplei- ding heb ik mij laten inspireren door verschil- lende stijlen en visies, wat heeft geleid tot een zeer eclectisch portfolio. Met dit laatste heb ik trouwens geen enkel probleem, maar nu wilde ik mijzelf als architect in dit project duidelijk positioneren. Het was trouwens de laatste kans om dit in beschermde omstandigheden en zonder al te grote tijdsdruk te kunnen doen. Alhoewel deze zoektocht naar mijn positie bin- nen de architectuur in dit verslag slechts zeer summier aan bod komt, beschouw ik het als een belangrijke persoonlijke verwezenlijking. Het resultaat hiervan word! beschreven in het eerste hoofdstuk. Het afstudeerproject op zich ben ik begon- nen vanuit mijn persoonlijke unieke situatie. Als Vlaming heb ik ervoor gekozen om mijn opleiding in Eindhoven, Nederland, te doorlo- pen. In dit verslag zal duidelijk worden dat de Vlaamse en Nederlandse bouwwereld en de benadering ervan grote verschillen vertoont. Dit heeft mij in de mogelijkheid gesteld om met zowel Vlaamse als Nederlandse logica naar de bouwwereld te kijken. Met deze duale blik ben ik naar Vlaanderen teruggekeerd en heb ik datgene ontworpen wat me altijd ge- fascineerd heeft, een woonomgeving. Hierbij heb ik gestreefd naar een zo compleet moge- lijk plan dat ingebed zit in een sterke analyse. Het resultaat, dat ik met trots presenteer, is dan ook tot stand gekomen na een lang pro- ces van analyseren, ontwerpen en evalueren.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments