Affordable Access

Prinos hrvatskoj historiografiji

Authors
Publisher
Croatian State Archives; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije i prikazi. Arhivski vjesnik, 34-35 (1991-1992). 35-36. str. 243-286 PRINOS HRVATSKOJ HISTORIOGRAFIJI Nedavno je (1989) objelodanjena zanimlj iva rasprava dvojice madžarskih znanstvenika o izvješću beogradskog biskupa fra Mateja Benltća što ga je uputio Svetom zboru za promicanje vjere (Sacra Congregatio de Propaganda fide) u Rimu, koju naši stariji pisci često zovu Vjeroplodnicom. Naime. Iván Borsa i István György Tóth objelodanili su spomenuto izvješće s tumačenjima pod naslovom Benlich Máté belgrádi püspök jelentése a török hódoltság katolikusairól, 1651-1658. Rasprava je objelodanjena u nizu Levéltár közlemények, br. 1, Budapest 1989. na stranicama 83-142. Na kraju rasprave otisnut je kratki sažetak na ruskom i njemačkom jeziku (str. 142). Rad je objelodanjen s oznakom kao povijesno vrelo (Forrásközlés). Sadržaj je složen od uvodnog dijela (83-88) u kojemu je opći prikaz Benlićeva života i biskupske djelatnosti, a na kraju je priopćenje da je Iván Borsa dobio god. 1984. Benlićevo spomenuto izvješće, a pomogle s u i kraće pripomene T. Vanyóa (Vanyói) Jószefa Borovija (Borovi). Redakciju izvješća obavio je István György Tóth koji je napisao i uvodni dio rada, te bilješke na temelju prepoznavanja zemljopisnih naziva (toponima) I. Börse. - Od str. 89-142. tekst izvješća je na talijanskom jez iku s nekoliko lat inskih rečenica: Incipit foelictter visitatio mea fratris Matthei Benlich a Bagnaluca ordinis minorum regulis observantiae episcopi Belgradensis et vicarii apostolid in Ungaria inferiori sub Turcis 1651 (fol. 3 a, pag. 1). Pripominjem da je rad opskrbljen sa 314 bilježaka (neke su ponovljene, primjerice 11. i 304.). Dužnost mi je upozoriti na zanimljivost u tumačenju toponima: pisci znaju da su Višnjica (bilj. 13), Smederovo (bilj. 15) u Srbiji, Sarajevo (bilj. 163), Olovo (bilj. 52) u Bosni, a l i nisam našao n i u jednom tumačenju hrvatskog toponima da je u Hrvatskoj. Pravednosti radi (stanovitoga ravnovjesja radi?) možda je trebalo spomenuti da su Garčin, B

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F