Affordable Access

Trần Hữu Lượng và cuộc tranh bá đồ vương với Chu Nguyên Chương trong sử Tàu và sử Việt/Trần Hữu Lượng and His Competition Against Chu Nguyên Chương for the Chinese Throne in the Chinese and Vietnamese History

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Theo sử liệu của nước ta thì nhân vật Trần Hữu Lượng, địch thủ tranh bá đồ vương với Chu Nguyên Chương trong nhiều năm trời bên Tàu lại là một người có gốc gác Việt Nam, con cháu của vua nhà Trần đương thời tại nước Việt. Dấu vết về nhân vật Trần Hữu Lượng trong cuộc tranh bá đồ vương với Chu Nguyên Chương ngày nay vẫn còn tìm thấy qua các sách sử chính thống của nước ta cũng như của nước Tàu. Một người gốc gác Việt Nam mà lại tranh bá đồ vương với một người Tàu ngay trên đất Tàu cũng là một chuyện lạ. Tác giả bài viết điểm qua các sự kiện lịch sử và đưa ra các kiến giải để góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề gốc gác Việt Nam của Trần Hữu Lượng. ABSTRACT According to our historical documents, Trần Hữu Lượng, Chu Nguyên Chương’s adversary for a long period of time in the campaign for the Chinese throne, had a Vietnamese origin. He was descendant of the then King of the Trần family in Vietnam. Details about Trần Hữu Lượng and his rivalry to Chu Nguyên Chương for the throne can still be traced out in the official historical archives of Vietnam and China. For an ethnic Vietnamese to rival a Chinese for the throne of China is quite an amazing thing. The author bases on historical data to throw more light on Trần Hữu Lượng’s Vietnamese origin.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F