Affordable Access

Visita realitzada al Prat de Llobregat, el dia 16 de març de 1991

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Visita realitzada al Prat de Llobregat, el dia 16 de març de 1991 El grup de congressistes que va sortir de Barcelona el dia 16 de març estava integrat per vint-i-nou persones: Rosalia Àvila i Tapies, Miquel A . Baila i Pallarès, Enric Bertran i Gonzàlez, Jaume Busqué i Barceló, Joaquim Cabeza i Valls, Josep A. Casanova i Anto- nio, Francesc Clara, Martí Cots i Iglésies, Montserrat Cuxart i Tremps, Jaume Ferràndez i Rubió, Pere Gallés i Còlera, Eva Garcia i Balaguer, Arlinda Garcia i Col l , Núria Gila- bert i Bertran, Joan M . Giral dArquer, Montserrat Iglesias i Boix, Cristina López Villa- nueva, José L. Merayo Moral, Pau Miret i Gamundi, Juan A. Módenes Cabrerizo, Fran- cisco Munoz Ramírez, M. Dolors Olivé i Vallès, Jordi Pascual i Ruiz, Daniel Pina i Soler, Margarida Pradas i Garijo, Elisabet Rotllant i Ramon, Dolors Sànchez Aguilera, Miquel Solana i Solana i M. Rosa Vinolas i Garcia. En arribar al Prat de Llobregat, el grup de congressistes van adreçar-se al Museu de la ciutat, acompanyats pel senyor Josep Antoni Casanova i Antonio, del Servei d'Infor- mació i Imatge de l'Ajuntament, membre de la Societat Catalana de Geografia i coordinador dels actes del Congrés al Prat de Llobregat. La visita al Museu va ser dirigida pel biòleg Pau Esteban i Gonzàlez, el qual, amb acurades explicacions, va mostrar les diferents seccions del museu, entre elles, la dedica- da al delta del Llobregat, constituïda per un documentat conjunt de plànols i fotografies, i la dedicada a la flora i a la fauna, amb un interessant mostrari de gràfics i plafons acompa- nyats amb les respectives explicacions. Hi ha, també, una col·lecció de fauna dissecada i una altra d'herbes i plantes autòctones del delta, com també un conjunt d'objectes i estris relacionats amb l'activitat agrícola del delta. La visita al Museu es va acabar amb la projec- ció d'un vídeo referent als aspectes ecològics de la zona. A continuació, els congressistes van emprendre un recorregut, en autocar, per diversos sectors del

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F