Affordable Access

Planlægning:hvorfor og hvordan?

Authors
Publication Date
Keywords
  • PlanlæGningsteori
  • PlanlæGning
  • PlanlæGger

Abstract

Skriftet retter fokus mod, hvad det egentlig vil sige at planlæggge, og hvilke opgaver den offentlige planlægning har i samfundet. Forskellige idealer og modeller for, hvordan planlægning bør foregå samt forskellige opfattelser af planlæggerens rolle beskrives. Der sættes fokus på; hvad planlægning er, hvorfor der skal planlægges, hvordan planlægningen bør foregå og hvilke roller planlæggeren har.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.