Affordable Access

Download Read

In memoriam - Franc Štros

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]

Abstract

In memoriam FRANC ŠTROS Franc Štros, nekadašnji učitelj Mlekarske sole Kranj, umro je u dubokoj starosti 5. travnja 1993. Sahranili su ga tiho, kao što je proživio posljednje godine života u krugu obitelji u Kranj u. Gospodin Štros je rođen 24. studenog 1905. u Zoisovom dvorcu u Bohinjskoj Bistrici. Os­ novnu je školu polazio u rodnom kraju, a stručnu mljekarsku školu u Škofjoj Loki, gdje je ta škola bila prije drugog svjetskog rata. Svojem je zvanju ostao vjeran čitavog života, a poslije ra ta je stručni rad dopunio i pedagoškim. Prvo samostalno radno mjesto gospodina Štrosa bilo je u s i rami u Bo­ hinjskoj Bistrici. Tu je proživio mladost i naporn im radom stjecao dra­ gocjena praktična iskustva u izradi bohinjskog sira, izradi koja traži vrlo mnogo. Gospodin Štros počeo je raditi na mjestu stručnog učitelja 1946. godine u Mlekarskoj soli Kranj koja je tada ponovno otvorena. Posebno se posve­ tio praktičnom maslarstvu i laboratoriju. Istovremeno je godinama bri­ nuo o odgoju omladine koja je, kao i njegova obitelj, stanovala u škol­ skom krugu. U odgojnom je radu bio vrlo strog, ali pravedan i očinski. Takvim ga se, sa zahvalnošću, sjećaju stotine momaka i djevojaka koji su tih godina dolazili iz čitave nekadašnje Jugoslavije. Kranjska je škola bila jedina te vrste u državi. Mljekara je za ondašnje prilike bila tehnički vrlo dobra opremljena. Gospodin Franc Štros bio je sve do 1969. godine, kada je umirovljen, sav­ jestan i vrlo revnostan suradnik škole. U mljekari su ga cijenili kao pra­ vog stručnjaka medu suradnicima. Bio je omiljen medu omladinom i ro­ diteljima kao uzor poštenja i marljivosti. Kao umirovljenik, gospodin Štros je nekoliko godina bio upravitelj »Ko­ če pri Triglavskih jezerih« i ferijalnog doma tvornice Sava na Gorelj- ku (Pokljuka). Taj je posao prihvatio s velikim zanosom i veseljem, što je sigurno posljedica njegove povezanosti s prirodom. Četrdeset godina je bio lovac, čak i član lovačke družine Stara Fužina. Za aktivnost gospodina Štrosa vr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments