Affordable Access

L'Arquitectura dels cellers cooperatius a la Conca de Barberà (1900-1923)

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'arquitectura deis ceUers cooperatius a la Con- ca de Barbera (1900 - 1923)* Joan FUGUET i SANS Al llarg del primer quart de l'actual segle la fesomia dels nostres pobles es modifica notablement amb l'aparació d'uns edificis col·lectius de grans dimensions. Semblava que vinguessin a ocupar el lloc que simultaniament anaven deixant els castells medievals. Aquests edificis eren els cellers cooperatius; a diferencia del castell encimbellat al turó, els cellers ocuparen els baixos de la vila de fácil accés. Sembla que fins i tot la ubicació volgués reflectir el moviment social de base que els feia possibles. EIs cellers cooperatius, juntament amb una altra serie de realitzacions socioculturals, aparegueren en els nostres pobles en el tomb de segle com a eclosió exitosa d 'una llarga lluita de resistencia i autoafirmació de les associacions camperoles. Aquestes associacions es constituíren durant la década dels noranta, merces a la llei d'associacions de 1887, amb la finalitat de defensar-se de la usura i el caciquisme i poder en cooperació enfrontar-se a la gegantina tasca de replantar la vinya delmada per la fil·loxera. Imbuídes aquestes associacions d'una forta dosi de l'ideari internacionalista, ultra els serveis estrictament economics de la producció i venda dels productes del camp pensaren en les necessitats socials de la instrucció, el lleure, entre d'altres. La transformació i ven- da dels productes va poder-se iniciar de seguida en locals llogats; en canvi, els resultava més difícil cobrir les altres necessitats (reunions, oficines, escoles, locals d'esbarjo, etc). Per aquest motiu, els primers locals que construíren foren casals. Són exemples d'aquests locals: «La Casa» de la Societat Agrícola de Solivella, el 1901; la «Casa del Poblé» de Vimbodí, de 1903; la de Blancafort, de 1904; o els diversos centres montblanquins de tradició liberal i republicana. * Aquest article havia estat publicat a la revista «Espitllera», núm. 33, setembre 1984, Montblanc, pagines 43 a 54. Joan Fugue

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments