Affordable Access

El Rei malalt i l'estilet o notes sobre les relaciones entre el maltès i el català

Authors
Publisher
Quaderns: revista de traducció
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns 11 001-260 Resum La nota dominant en la recepci autors catalans, publicats majorità a conèixer per alguna obra tradu Llull, amb un poema breu i due duint la literatura catalana del ca de Barcelona» i no com a catala però la dispersió és menor que e poloneses traduïdes senceres, se mercat editorial, on les traducci tradueixen obres del segle XX, s Paraules clau: literatures catal Abstract The reception of Catalan litera works were published mostly in whole composition translated in Ramon Llull has one poem and to translate Catalan literature fro Catalan origin is not mention dispersion phenomenon is not a Catalan: the Catalan reader has into Spanish available on the s compete with each other. The P follow the international ranking Key words: Catalan and Polish Quaderns. Revista de traducció 11, 2004 11-27 Polacs i plonesos. Traducció literària català-polonès i polonès-català Anna Sawicka Universitat Jagiellon´ski. Institut de Filologia Romànica Al. Mickiewicza 9-11, 31-120 Cracòvia (Polònia) I. Literatura catalana II. Literatura polone Quaderns 11 001-260 14/9/04 10:31 Página 11 ó de la literatura catalana a Polònia és la dispersió: d’uns trenta riament en revistes o antologies, només deu escriptors es van donar ïda sencera. Es distingeix Sergi Belbel, amb quatre títols, i Ramon s proses importants. Els traductors professionals segueixen tra- stellà; en la promoció, els autors són presentats com «procedents ns. La llista d’autors polonesos traduïts al català no arriba a vint, n el cas invers: el públic lector català disposa de trenta-cinc obres nse comptar les traduccions al castellà, disponibles en el mateix ons castellanes i catalanes es fan competència. Principalment, es eguint el rànquing internacional. ana i polonesa, obres, autors, traductors, editors, promoció. ture in Poland is limited to some thirty Catalan writers, whose periodicals and anthologies, only ten authors have at least one to Polish. Sergi Belbel stands out with four titles published,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F